Cognitrom Career Planner CCP este o platformă specializată prin care elevii între 12-19 ani își pot cunoaște trăsăturile relevante pentru orientarea în carieră, se pot informa despre opțiunile școlare și profesionale și pot afla care sunt alternativele cele mai potrivite.

CCP poate fi utilizat de către elevi, precum și de psihologi, și de profesori , pentru a-i asista în luarea unor decizii importante pentru viitor:

 • Alegerea specializării de liceu,
 • Alegerea școlii postliceale sau a facultății,
 • Alegerea ocupației.
CCP include 4 chestionare de autocunoaștere, care evaluează abilitățile cognitive, abilitățile non-cognitive, interesele vocaționale și valorile legate de muncă. După parcurgerea chestionarelor de autocunoaștere, CCP suprapune automat rezultatele elevului peste cerințele ocupațiilor din România și redă lista celor care pot valorifica potențialul elevului. Pentru fiecare ocupație, elevului i se recomandă traseul educațional prin care poate ajunge să o practice, precum și informații despre sarcinile și mediul de muncă. Elevul poate afla gradul de potrivire cu oricare ocupație și cu oricare opțiune școlară. După luarea deciziei, elevul poate consulta baza de date a unităților de învățământ din țară pentru a-și alcătui traseul educațional.

Pentru psihologi, profesori și părinți, CCP include fișe de lucru cu activități practice de orientare în carieră, precum și resurse teoretice, împărțite în funcție de tematică și de vârsta pentru care sunt adecvate.

Platforma permite consilierea unui număr ridicat de elevi concomitent, fiind astfel mijlocul cel mai eficient de a realiza orientarea școlară și profesională. CCP este soluția la nevoile elevilor de autocunoaștere, de explorare a lumii educaționale și ocupaționale și de identificare a opțiunilor potrivite

Pentru a asista adolescenții în procesul de autocunoaștere, CCP va pune la dispoziție instrumente validate științific pentru a investiga aspectele relevante în procesul de orientare școlară și profesională: abilități cognitive și non-cognitive, interese și valori profesionale. Prin acestea, clientul dvs. va putea afla:

 • care este nivelul de dezvoltare al abilităților sale (ce știe să facă)
 • care sunt interesele sale vocaționale (ce îi place să facă)
 • care sunt valorile sale profesionale (ce e important pentru el)
 • cum arată  profilul lui vocațional .
 • care sunt specializările de liceu sau de facultate care îi se potrivesc cel mai bine. Vezi un exemplu de comparație
 • care sunt ocupațiile care ii se potrivesc cel mai bine. Vezi un exemplu de comparație

Rezultatele vor fi sumarizate într-un raport personalizat. Vezi model de raport.

Pentru informarea corectă și temeinică asupra alternativelor, CCP vă pune la dispoziție:

 • baza de date a tuturor unităților de învățământ din țară,
 • descrieri ale opțiunilor școlare de liceu și facultate. Vezi exemplu.
 • 1150 de profile ocupaționale, care acoperă peste 95% dintre ocupațiile de pe piața muncii. Vezi exemplu.

Pentru asistarea elevilor în alcătuirea planului de carieră puteți utiliza fișele de lucru cu activități practice, individuale și de grup, pe tematici precum. Vezi exemplu.

 • dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor.
 • stabilirea obiectivelor de carieră,
 • investigarea cerințelor pieței muncii etc.
 • Stick usb de instalare care conține ghidul de instalare și administrare CCPintranet în format pdf și manualul ccpintranet în format pdf cu titlul „Orientarea școlară și profesională în secolul XXI”.
 • Două cărți de specialitate care tratează domeniul consilierii în carieră.

Cerințe software minime:

Microsoft NET Framework 4.8
Sistem de operare Microsoft Windows 7, 8,10,11
Este recomandată instalarea platformei pe un server cu sistem de
operare server (Microsoft Windows Server) cu o conexiune gigabit.

 • Persoană fizică: 4800 lei (TVA inclus)
 • Persoană juridică: 8000 lei (TVA inclus)
 • Preț în rate (pentru persoane fizice sau cabinete): 5000 lei, achitat în 5 rate lunare a câte 1000 lei (TVA inclus)

OPȚIONAL, se pot realiza achiziții suplimentare:

 • Certificare suplimentară persoane fizice: 1000 lei (TVA inclus)
 • Certificare suplimentară persoane juridice: 1500 lei (TVA inclus)

Certificaresuplimentară reprezintă instruirea și certificarea unui alt psiholog sau profesor/ consilier in cariera (pe lângă cel desemnat la achiziția platformei).

Certificat de utilizare a CCP se acordă persoanelor fizice desemnate pentru certificare pe o perioadă NEDETERMINATA

În vederea obținerii Certificat de utilizare a CCP,  este necesar ca persoana fizică desemnată pentru certificare să îndeplinească UNA din următoarele condiții:

 • Să posede diplomă de licenţă în psihologie;

SAU

 • Să fie consilier școlar/profesor consilier.

Persoana desemnată licențierii are obligația să:

 • Să participe la cursul de instruire CCP. Cursul are durata de o zi și se desfășoară la Cluj Napoca.
 • Să promoveze examenul de evaluare a cunoştinţelor dobândite la cursul organizat de furnizor pentru utilizarea platformei CCP.

Obţinerea platformei CCPintranet şi a licenţei de utilizare se face accesând site-ul COGNITROM