Politică de confidențialitate

Cine suntem

COGNITROM S.R.L este o organizație de cercetare – dezvoltare, care își desfășoară activitatea conform legislației românești și europene în domeniu. COGNITROM S.R.L. a fost autorizată ca unitate de cercetare – dezvoltare de către Autoritatea Națională de Cercetare, prin Decizia nr. 9688/30.06.2008, în baza Legii nr. 324/2003 și a H.G. nr. 351/2007.

În cadrul Cognitrom se desfășoară trei tipuri de activități:

 1. Cercetare – dezvoltare;
 2. Servicii și produse bazate pe rezultatele activității de cercetare – dezvoltare;
 3. Servicii tehnico-financiare aferente punctelor (1) și (2).

COGNITROM S.R.L. a desemnat COGNITROMONLINE S.R.L să administreze și să furnizeze serviciile oferite prin platforma CCPONLINE. COGNITROMONLINE S.R.L. este un startup focalizat pe a)consultanță pentru soluții de e-mintal health și e-learning și b)training și servicii pentru utilizatorii soluțiilor de e-mental health și e-learning, care administrează soluțiile online dezvoltate de COGNITROM.

Pentru că dorim să vă oferim în continuare cele mai bune servicii și produse, și, totodată, să consolidăm parteneriatul pe care ne bazăm în relația cu dumneavoastră, am înțeles să ne aliniem reglementărilor legislative cu privire la protecția datelor personale (GDPR)

În acest sens, am întreprins o serie de măsuri:

 1.  Am elaborat un set de reguli – Politica noastră de confidențialitate (prezentul document) – prin care ne asumăm să vă informăm cu privire la modul în care utilizăm datele personale pe care vi le solicităm, să protejăm aceste date și să respectăm drepturile care vă sunt conferite prin reglementările legislative în vigoare.
 2. Am decis să vă facem cunoscute Termenii și condițiile de utilizare a produselor și serviciilor noastre, și să vă solicităm acordul pentru prelucrarea și profilarea datelor cu caracter personal.
 3. Am desemnat un responsabil cu protecția datelor personale.

La solicitarea dumneavoastră, responsabilul cu protecția datelor personale va răspunde la orice întrebări legate de Politica noastră de confidențialitate, precum legate de drepturile pe care le aveți ca utilizator al produselor/beneficiar al serviciilor noastre.

Responsabilul cu protecția datelor personale poate fi contactat la adresa de e-mail [email protected].

Datele personale vor fi prelucrate, conform standardelor GDPR, de către COGNITROM S.R.L. și COGNITROMONLINE S.R.L..

Ce date cu caracter personal solicităm

Pentru a putea beneficia de produsele și serviciile noastre, în funcție de specificul lor, putem să vă solicităm una sau mai multe din următoarele date etichetate drept „date cu caracter personal”: numele, data nașterii, CNP-ul și/sau datele de contact (adresă, e-mail, număr  de telefon).

În situații bine determinate, cum ar fi: emiterea documentelor contractuale și a facturilor fiscale, în baza reglementărilor legislative în vigoare, vă solicităm date referitoare la instituția pe care o reprezentați. Aceste date vizează: denumirea instituției, reprezentantul legal, datele de contact, CUI, CIF, datele bancare etc.

Aceste date sunt necesare în următoarele scopuri:

 • contractare și facturare, conform legislației în vigoare;
 • livrarea produselor și serviciilor solicitate;
 • personalizarea serviciilor pe care vi le oferim;
 • transmiterea de newslettere și informări comerciale;
 • comunicarea evenimentelor pe care le organizăm și a altor informații relevante pentru dumneavoastră;
 • derularea activităților de cercetare la care participați pe baza consimțământului personal.

Cum colectăm datele personale

Datele dumneavoastră personale sunt colectate prin: formular de comandă direct pe site/aplicații web, e-mail, fax, aplicații mobile.

Cât timp păstrăm datele personale

Datele cu caracter personal sunt păstrate în conformitate cu prevederile contractuale dintre COGNITROMONLINE S.R.L. și dumneavoastră, și a prevederilor legislative în vigoare.

Prevederile contractuale sunt stabilite specific pentru fiecare dintre produsele și serviciile pe care le oferim.

Cum protejăm datele personale

În conformitate cu prevederile legislative în vigoare, respectăm obligația privind protecția datelor personale prin:

 • păstrarea datelor în forma actualizată;
 • stocarea și distrugerea datelor în condiții de siguranță;
 • protejarea datelor împotriva pierderii, divulgării, utilizării greșite și accesului neautorizat prin măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare.

Întrucât majoritatea serviciilor COGNITROM și COGNITROMONLINE sunt servicii psihologice, protecția datelor personale se face, în plus, pe baza respectării: Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a reglementărilor aferente stabilite de Colegiul Psihologilor din România.

Procesarea datelor personale sensibile 

Atunci când oferim servicii de evaluare a sănătății mintale sau intervenții în probleme de sănătate mintală vă solicităm informații care se referă la starea de sănătate.

Procesarea acestei categorii de date este posibilă numai în baza consimțământului dumneavoastră specific. În absența unui astfel de consimțământ, ne vom afla în imposibilitatea de a vă oferi serviciul solicitat.

La finalizarea serviciilor menționate datele cu caracter personal sunt anonimizate sau pot fi șterse  la solicitarea dumneavoastră

Baza legală a procesării datelor personale

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, actualizată, și Regulamentul General pentru Protecția Datelor (Regulamentul UE nr. 2016/679).

Drepturi privind datele personale

Regulamentul UE nr. 2016/679 vă conferă următoarele drepturi cu privire la datele personale:

 • Informare – aveți dreptul de a primi informații clare, complete și transparente cu privire la modul în care utilizăm datele dumneavoastră personale și la drepturile de care beneficiați, printr-o solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor personale ([email protected]).
 • Acces – aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem, printr-o solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor personale ([email protected]).
 • Rectificare – aveți dreptul la rectificarea și/sau completarea datelor personale, printr-o solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor personale ([email protected]).
 • Ștergere – aveți dreptul de a solicita ștergerea sau distrugerea datelor personale, în condiții care nu impun obligativitatea legală a păstrării acestora date, printr-o solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor personale ([email protected]).
 • Retragerea consimțământului – aveți dreptul de a vă retrage consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Puteți face acest lucru printr-o solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor personale ([email protected]).
 • Restricționarea prelucrării datelor personale – aveți dreptul de a solicita suspendarea prelucrării datelor cu caracter personal, în circumstanțele specifice prevăzute de Regulamentul General pentru Protecția Datelor. În acest fel, ne limităm la a stoca datele pe care ni le furnizați, fără însă a le prelucra în absența consimțământul dumneavoastră.
 • Portabilitatea datelor – aveți dreptul de a solicita și obține datele cu caracter personal pe care le deținem pentru a le transfera către altă entitate, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Vă puteți prevala de acest drept printr-o solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor personale ([email protected]).
 • Refuzarea marketing-ului direct – aveți dreptul de a refuza comunicarea noastră de marketing direct prin dezabonare sau printr-o solicitare adresată responsabilului cu protecția datelor personale ([email protected]).
 • Dezactivarea Cookies – vezi documentul privind Politica privind utilizarea cookie.

Depunerea unei plângeri – În cazul în care doriți să contestați practicile noastre privind protecția datelor personale, aveți dreptul de a depunere o plângere la autoritatea locală pentru protecția datelor.