Termeni și condiții de utilizare

INTRODUCERE

Prezentul document de TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE CCPONLINE reprezintă o înțelegere contractuală între părțile: COGNITROMONLINE S.R.L, desemnat FURNIZOR de către PROPRIETARUL COGNITROM S.R.L pentru a oferi servicii psihologice prin intermediul platformei CCPONLINE, și orice persoană fizică sau juridică, în calitate de UTILIZATOR  al platformei CCPONLINE. Acceptarea termenilor și condițiilor prezentate în acest document și în părțile sale integrante înseamnă acceptarea acestei relații contractuale.

Platforma CCPONLINE (https://www.ccponline.ro/ Cognitrom Career Planner  este un sistem inovator și complex în domeniul consilierii și planificării carierei, utilizând cele mai moderne instrumente bazate pe dovezi științifice. COGNITROM S.R.L. este dezvoltatorul și proprietarul platformei CCPONLINE, iar COGNITROMONLINE S.R.L. este administratorul platformei și furnizorul serviciilor psihologice.

Documentul prezent definește cadrul în care FURNIZORUL (COGNITROMONLINE S.R.L.) este de acord să presteze servicii UTILIZATORILOR platformei CCPONLINE.

Pentru a putea utiliza această platformă, dvs. trebuie să cunoașteți, să acceptați și să respectați pe tot parcursul utilizării CCPONLINE condițiile prezentate în:

– TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE (prezentul document)

Politica de confidențialitate

Politica privind utilizarea cookie

FURNIZORUL își rezervă dreptul discreționar de a modifica, adăuga sau elimina porțiuni din aceste documente în conformitate cu evoluția legislației în vigoare. Dacă nu sunteți de acord cu toate aceste condiții, încetați folosirea serviciilor oferite de FURNIZOR.

SERVICII OFERITE ÎN PLATFORMA CCPONLINE

Toate serviciile de evaluare și intervenție psihologică se supun prevederilor Legii nr. 213/2004, Codului Deontologic și altor prevederi adiacente elaborate de Colegiul Psihologilor din România.

Accesarea oricărui serviciu oferit în CCPONLINE se face strict prin acceptarea și respectarea clauzelor prezentate în acest document.

DREPTURI DE AUTOR

Toate denumirile sunt mărci ce aparțin proprietarului COGNITROM S.R.L. și/sau unor companii pentru care COGNITROM S.R.L. este afiliată. Tot ceea ce vedeți/citiți/utilizați pe această platformă (așa numitul „CONȚINUT”) ca, de exemplu, toate textele, fotografiile, ilustrațiile, graficele, clipurile audio, clipurile video și clipurile audio-video, aplicațiile web sunt protejate de legislația dreptului de autor, precum și de către toate tratatele internaționale aplicabile în domeniul dreptului de autor.

Drepturile de autor la CONȚINUT sunt proprietatea COGNITROM S.R.L., a uneia dintre companiile ale cărui afiliat este COGNITROM S.R.L. sau a unor terțe părți care au cedat licențe pentru materiale către COGNITROM S.R.L. Conținutul complet al acestui site este protejat de copyright ca operă colectivă, conform cu legislația aplicabilă în materie de drepturi de autor și copyright, iar COGNITROM S.R.L. este singurul care deține drepturile de a selecționa, coordona, aranja, îmbunătăți, completa, modifica sau șterge informațiile care fac parte din CONȚINUT. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de CONȚINUT enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Aveți dreptul de a descărca, salva, imprima și copia anumite părți ale CONȚINUTULUI acestei platforme, în următoarele condiții:

  • aceste părți sunt semnalate explicit în CONȚINUT ca putând fi salvate de UTILIZATOR în afara platformei;
  • de a folosi CONȚINUTUL descărcat doar în scopuri personale, necomerciale;
  • de a nu publica CONȚINUTUL sau doar o parte a acestuia pe alte site-uri web;
  • de a nu publica sau difuza CONȚINUTUL sau doar o parte a acestuia pe orice alt suport media;
  • de a nu modifica sau deteriora CONȚINUTUL sau de a șterge sau modifica indicațiile dreptului de autor, copyright, marcă înregistrată sau alte mențiuni de confidențialitate.

Cu excepția îndeplinirii condițiilor de mai sus, nu aveți dreptul de a copia, descărca, printa, publica, afișa, procesa, distribui, transmite, transfera, traduce, modifica, adăuga, updata, compila sau transforma/adapta în orice formă CONȚINUTUL sau părți din acesta fără obținerea prealabilă a unui acord scris din partea proprietarului.

Cu excepția celor indicate mai sus, în mod expres, descărcarea CONȚINUTULUI acestui site nu conferă niciun drept, niciun titlu privitor la CONȚINUTUL descărcat. Cu excepția unei autorizări limitate, neexclusive de utilizare a acestei platforme, garantată mai sus, nicio condiție inclusă în acești termeni de utilizare sau în această platformă nu ar trebui interpretată ca un drept de exploatare, fie el implicit sau altfel exprimat, a unui drept sau a unei licențe a drepturilor de autor sau de copyright, sau de marcă înregistrată, de brevet sau de orice alt drept de proprietate intelectuală aparținând S.C. COGNITROM S.R.L. sau oricărei alte terțe părți.

DREPTUL DE A MODIFICA PLATFORMA CCPONLINE

COGNITROM S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica atât conținutul, cât și funcționalitatea acestei platforme în orice fel, de a limita accesul la această platformă sau de a închide această platformă în orice moment pentru orice motiv pe care îl va considera oportun și conform cu legislația în vigoare, fără notificare prealabilă și nu va fi răspunzător sub nicio formă de posibilele consecințe ale unor asemenea schimbări.

CONFIDENȚIALITATE

Pentru a putea presta servicii către utilizatori, FURNIZORUL și PROPRIETARUL pot solicita anumite date cu caracter personal sau alte informații de la aceștia. FURNIZORUL și PROPRIETARUL se angajează să solicite, să prelucreze, să păstreze și să protejeze cu maximă responsabilitate datele dvs., respectând legislația în vigoare, în conformitate cu Politica de confidențialitate.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizarea platformei CCPONLINE se face pe propria răspundere. În nicio împrejurare FURNIZORUL, PROPRIETARUL sau oricare reprezentant nu poate fi făcut responsabil de pierderea sau dauna directă sau indirectă provocată de accesul la platformă sau legată de acces, de utilizarea sau lipsa aptitudinii de utilizare a acestei platforme sau de încrederea dumneavoastră față de informațiile furnizate pe această platformă. Această limitare se aplică la pierderi și la daune de orice fel, fie ele directe sau indirecte, generale, speciale, accidentale, consecutive, exemplare sau altele, inclusiv pierderea de date.

În plus, dorim să vă reamintim că internetul nu poate garanta securitatea totală, disponibilitatea și integritatea totală a transmiterii de date și, prin urmare, nu ne asumăm răspunderea în caz de erori, omisiuni, eliminări, întârzieri, defecțiuni (incluzând, fără limitare, acțiunile virușilor) ale liniilor de comunicare, ale componentelor hardware şi software independente de controlul nostru sau în cazul utilizării neautorizate sau a posibilelor degradări ale conținutului publicat pe platforma CCPONLINE.

LINK-URI HYPERTEXT

Unele dintre link-urile hypertext incluse în platforma CCPONLINE vă pot conduce pe Site-uri ale Terților, indiferent de scopul acestora (ex. rețea de socializare, Youtube, informare etc.) ale căror conținuturi nu le putem controla. Nu suntem răspunzători în niciun fel pentru conținutul și/sau comportamentul acestor Site-uri ale Terților. Prin urmare, nu garantăm fiabilitatea sau exactitatea informațiilor şi/sau a conținuturilor publicate pe aceste Site-uri ale Terților. Aceste Site-uri ale Terților pot avea practici diferite de procesare a datelor cu caracter personal față de platforma CCPONLINE. Vă reamintim că nu deținem niciun control asupra procesării şi colectării datelor cu caracter personal de către Site-urile Terților şi vă invităm să consultați politicile acestora de protecție a datelor cu caracter personal. În consecință şi în măsura în care aceste legături hypertext au fost incluse pe această platformă pentru a vă facilita navigarea pe Internet, consultarea site-urilor terților este alegerea şi răspunderea dvs. exclusivă.

OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI DUPĂ ÎNREGISTRAREA ÎN PLATFORMA CCPONLINE

Orice cont de utilizator creat în CCPONLINE poate avea un singur titular. Serviciile CCPONLINE care sunt accesibile prin intermediul unui cont de utilizator se adresează și pot fi utilizate strict de către titularul contului. Acordarea accesului altor persoane la CCPONLINE prin intermediul contului personal al cărui titular sunteți dvs. este considerată fraudă și se pedepsește conform legislației în vigoare. Ca UTILIZATOR sunteți în întregime răspunzător de păstrarea confidențialității asupra datelor de acces (email și parolă) spre contul dvs. CCPONLINE.

De asemenea, aveți obligația să sesizați FURNIZORUL ([email protected]) în legătură cu orice utilizare neautorizată a contului dvs. Pentru a preveni accesul neautorizat la contul dvs., folosiți la finalul fiecărei utilizări CCPONLINE butonul de ieșire din contul dvs. (opțiunea „deconectare” sau „logout” din meniu). FURNIZORUL nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către dvs..

RĂSPUNDEREA UTILIZATORULUI

Ca UTILIZATOR al CCPONLINE sunteți în întregime responsabil de propriile acțiuni, precum și de consecințele pe care acestea le pot avea. FURNIZORUL și PROPRIETARUL au depus toate eforturile pentru a oferi fiecărui tip de utilizator instrucțiunile necesare pentru utilizarea corespunzătoare a informațiilor și instrumentelor CCPONLINE. Dacă întâmpinați orice dificultate în urmarea acestor instrucțiuni sau sesizați o lipsă de informații, sesizați FURNIZORULUI acest lucru ([email protected]) și așteptați instrucțiuni înainte de a vă continua activitatea, pentru a preveni erorile de utilizare. Nici FURNIZORUL și nici PROPRIETARUL nu pot fi făcuți răspunzători de nicio acțiune necorespunzătoare întreprinsă de un UTILIZATOR în CCPONLINE.

Prin acceptarea acestor termeni și condiții luați la cunoștință și sunteți de acord că FURNIZORUL poate dezactiva sau șterge contul dvs. dacă va constata că nu respectați condițiile de utilizare stabilite. FURNIZORUL nu poate fi obligat în acest caz să vă ramburseze serviciile achitate și nu este obligat să vă ofere un preaviz. De asemenea, dacă utilizarea dvs. necorespunzătoare produce daune oricărei componente CCPONLINE sau utilizatorilor săi, FURNIZORUL poate să vă solicite achitarea daunelor corespunzătoare.

LITIGII

Legea care guvernează raporturile juridice între părți prin acceptarea termenilor și condițiilor prezentate în acest document și în părțile sale integrante este legea română.

Ambele părți vor depune maximum de efort pentru soluționarea, pe cale amiabilă și în spiritul prevederilor contractuale, a litigiilor de orice natură izvorâte din executarea prezentului document.

Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, competența de judecată aparține instanțelor de resort din municipiul Cluj-Napoca.

DISPOZITII FINALE

UTILIZATORUL declară că a luat la cunoștință despre TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE prezentate, Politica de confidențialitate și Politica privind utilizarea cookie și este de acord să respecte clauzele prezentate.

Pentru orice nelămuriri, în legătura cu utilizarea platformei, servicii și modalitatea de utilizare suntem bucuroși să vă oferim informații și asistență la: [email protected]